Darowizny Pomóż nam pomagać innym

Przekazując Fundacji Niemożliwe – możliwym darowiznę pieniężną bądź rzeczową, pomagasz nam pomagać innym. Każda, nawet najmniejsza pomoc ma znaczenie!

Darowiznę możesz przeznaczyć na działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, a także nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Z darowanych przez Ciebie pieniędzy sfinansujemy między innymi konieczne leczenie, intensywną rehabilitację, terapie wspomagające rehabilitację i inne, pomoc psychologiczno-pedagogiczną czy edukację.

Kwotę darowizny możesz odliczyć od podatku w swoim rozliczeniu rocznym, zmniejszając w ten sposób podatek, który płacisz do skarbu państwa. Osoby fizyczne – do 6% uzyskanego dochodu (PIT), bądź osoby prawne – do 10% uzyskanego dochodu (CIT).

Darowizna 6% – osoby fizyczne

Osoby fizyczne, czyli w obowiązującym prawie każdy człowiek, w tym także osoby prowadzące i nie prowadzące działalności gospodarczej.

 

Osoby fizyczne mogą wspomóc naszą Fundację poprzez darowiznę – ulgę podatkową, z której korzysta się w zeznaniu rocznym – w wysokości do 6% dochodu.

Przykład:

Przychody: +150.000 zł
Koszty: -50.000 zł
= 100.000 zł – podstawa opodatkowania przed darowizną
Podatek 18% = 18.000 zł

 

W przypadku darowizny:

Podstawa opodatkowania = 100.000 zł – dochód x 6% = 6.000 zł (maksymalna darowizna 6%).

 
Czyli: -6.000 zł – ulga w postaci darowizny
= 94.000 zł – podstawa opodatkowania po darowiźnie
Podatek 18% = 16.920 zł – czyli mniej o 1.080 zł podatku do zapłaty!

Jak to zrobić?

1. Darowizny należy wpłacać na konto bankowe Fundacji:

 

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Numer konta: 94 2030 0045 1110 0000 0420 6370
Tytułem: Darowizna na cele statutowe

 

Fundacja Niemożliwe – możliwym
ul. Mickiewicza 20
43-211 Piasek

 

2. Zachować potwierdzenie przelewu.

 

3. Wypełnić załącznik PIT/O w zeznaniu (deklaracji) rocznej.


Podstawa prawna:

  • art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych („ustawa PIT”).
  • art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

Darowizna 10% – osoby prawne

Osoby prawne, czyli m.in. spółki z o.o. oraz spółki akcyjne.

 

Osoby prawne mogą wspomóc naszą Fundację poprzez darowiznę – ulgę podatkową, z której korzysta się zmniejszając podstawę opodatkowania w CIT – w wysokości do 10% dochodu.

Przykład:

Przychody: +150.000 zł
Koszty: -50.000 zł
= 100.000 zł – podstawa opodatkowania przed darowizną
Podatek 19% = 19.000 zł

 

W przypadku darowizny:

Podstawa opodatkowania = 100.000 zł – dochód x 10% = 10.000 zł (maksymalna darowizna 10%).

 

Czyli: -10.000 zł – ulga w postaci darowizny

= 90.000 zł – podstawa opodatkowania po darowiźnie

Podatek 19% = 17.100 zł – czyli mniej o 1.900 zł podatku do zapłaty!

Jak to zrobić?

1. Darowizny należy wpłacać na konto bankowe Fundacji:

 

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Numer konta: 94 2030 0045 1110 0000 0420 6370
Tytułem: Darowizna na cele statutowe

 

Fundacja Niemożliwe – możliwym
ul. Mickiewicza 20
43-211 Piasek

 

2. Zachować potwierdzenie przelewu.

 

3. Wypełnić załącznik CIT-8/O w zeznaniu (deklaracji) rocznej.


Podstawa prawna:

  • art. 18 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
  • art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).

Jak przekazać darowiznę?

Wystarczy dokonać wpłaty na konto bankowe Fundacji:

Odbiorca: Fundacja Niemożliwe – możliwym
ul. Mickiewicza 20
43-211 Piasek
Bank: BGŻ BNP Paribas S.A.
Numer konta: 94 2030 0045 1110 0000 0420 6370
Tytułem: Darowizna na cele statutowe

Mogą Państwo skorzystać również z formularza wpłaty online »