„NEURONEK” działa…

Pragniemy Państwa poinformować, że uczestnicy projektu pt. „Neuronek” finansowanego ze środków Fundacji PZU w ramach konkursu „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU” edycja 2022 dzielnie realizują wszystkie zaplanowane zadania.

Przypominamy, że ramach projektu 10 zakwalifikowanych uczestników bezpłatnie korzysta z nowatorskich działań neurorehabilitacyjnych: terapii neurotaktylnej, stymulacji neurologicznej oraz rehabilitacji – terapii neurorozwojowej chorych z deficytami układu nerwowego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r.

Zapraszamy na naszą fotorelację.