„NEURONEK” W TRAKCIE REALIZACJI

Pragniemy Państwa poinformować, że nasz projekt pt. „Neuronek”  – kierowany do 10 uczestników w wieku do 18 r. ż. z obszarów wiejskich i małych miast na terenie Śląska z różnego rodzaju deficytami rozwoju układu nerwowego oraz ich opiekunów – finansowany ze środków Fundacją PZU w ramach konkursu „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU” edycja 2022., jest w trakcie realizacji.

Przypominamy, że ramach projektu 10 zakwalifikowanych uczestników bezpłatnie korzysta z nowatorskich działań neurorehabilitacyjnych: terapii neurotaktylnej, stymulacji neurologicznej oraz rehabilitacji – terapii neurorozwojowej chorych z deficytami układu nerwowego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r.

Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest Fundacja Wspierania Profilaktyki, Rehabilitacji i Oświaty Niemożliwe-możliwym, która aktywnie wspiera osoby potrzebujące i osoby niepełnosprawne.

Pozdrawiamy

Przedstawiciele i Wolontariusze Fundacji Niemożliwe – możliwym