Regularne wsparcie Pomóż nam pomagać innym

Dzięki systematycznej pomocy z Państwa strony, możemy stworzyć długofalowy plan niesienia pomocy i mądrze planować budżet naszych działań. Dzięki takiej pomocy, możemy obliczyć ilu osobom możemy pomóc, a także zaplanować dodatkowe działania.

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości comiesięcznego wspierania Fundacji dowolną kwotą – może to być kilka, czy kilkanaście złotych – poprzez ustanowienie polecenia zapłaty.

Jako szef, możesz też pomyśleć i zachęcić, by Twoi pracownicy, za Twoim pośrednictwem, przekazywali ułamek swojego przychodu, np. „końcówkę wynagrodzenia”, stałą kwotę, czy procent na cele Fundacji i wsparcie osób potrzebujących.

Potrącenia od wynagrodzenia muszą być dokonane na podstawie pisemnej deklaracji pracownika, który wyraża zgodę na wsparcie konkretnego, deklarowanego przez niego celu. W każdym momencie może on od tej decyzji odstąpić lub zmienić wysokość potrąceń. W przypadku przekazywania danej kwoty w formie darowizny, pracownik może skorzystać z odpisu od podatku.