Rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych

Miło nam podzielić się z Państwem informacją o kolejnych działaniach podejmowanych przez Fundację Niemożliwe – możliwym.
Złożyliśmy ofertę realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 112 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Konkurs organizowany jest przez Urząd Gminy Kęty pt. „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osób niepełnosprawnych powyżej 18roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością, których niepełnosprawność powstała w dzieciństwie”.
W ramach zadania zaplanowano realizację zajęć kompleksowej, indywidualnie dobranej rehabilitacji. Zajęcia będą dla uczestników bezpłatne.
Rehabilitacja będzie prowadzona według uznanych na całym świecie metod rehabilitacyjnych takich jak: NDT Bobath, NDT Bobath Baby, PNF, Terapia Manualna, Terapia Ręki, Manualna Korekcja Stóp, Masaż, KinesiologyTaping, Integracja Sensoryczna, Terapia Czaszkowo-Krzyżowa, Drenaż Autogenny.
Ponadto dodatkowym atutem będzie wykorzystanie w rehabilitacji dzieci specjalistycznych kombinezonów THERA TOGS i DUNAG 02.

Przedstawiciele i Wolontariusze Fundacji Niemożliwe – możliwym