Wsparcie rzeczowe Pomóż nam pomagać innym

Jest wiele rzeczy, które Ty, jako osoba prywatna bądź jako Firma, możesz przekazać na cele Fundacji. Dzięki wsparciu rzeczowemu możemy po pierwsze – zmniejszyć nasze bieżące wydatki i tym samym pomagać większej liczbie osób, a po drugie – przekazać dary rzeczowe bezpośrednio naszym podopiecznym i w ten sposób im pomóc.

Jeśli chcesz nam coś podarować – skontaktuj się z nami.

Najbardziej pożądaną pomocą w formie darów rzeczowych są artykuły biurowe do bieżącej działalności fundacji, w tym artykuły papiernicze, a także bezpośrednio dla naszych podopiecznych: pomoce edukacyjne, sprzęt rehabilitacyjny i inny. W okresie świątecznym także zabawki, żywność, słodycze.

Cenne i oryginalne przedmioty postaramy się spieniężyć na podczas aukcji, czy loterii, a uzyskane fundusze przekażemy na uzgodniony z Darczyńcą cel.

Dziękujemy za życzliwość i bezcenną pomoc!