Zapraszamy do udziału w projekcie „Działamy razem – by niemożliwe stało się możliwym!”

Trwa rekrutacja związana z bezpłatnym uczestnictwem w projekcie „Działamy razem – by niemożliwe stało się możliwym!”, finansowanego ze środków Fundacji PZU.

Odbiorcami projektu są dzieci i młodzież, które borykają się z problemami wynikającymi z niepełnosprawności ruchowej.

W ramach projektu 10 zakwalifikowanych uczestników będzie mogło bezpłatnie skorzystać z kompleksowych działań rehabilitacyjnych metodami specjalnymi oraz terapii wspomagającej rehabilitację – mikropolaryzacji mózgu.

Projekt realizowany będzie w okresie od 02.09.2019 r. do 30.03.2020 r.

Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest Fundacja Wspierania Profilaktyki, Rehabilitacji i Oświaty Niemożliwe-możliwym, która aktywnie wspiera osoby potrzebujące i osoby niepełnosprawne.

Wszelkich informacji o projekcie i prowadzonej rekrutacji udziela p. Anna Czajka, koordynator projektu oraz p. Jolanta Wala, Prezes Zarządu Fundacji.

Telefon kontaktowy: 573 340 034