Zwycięstwo w konkursie Fundacji PZU „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”

Mamy zaszczyt poinformować Państwa o sukcesie Fundacji Niemożliwe-możliwym. Zwyciężyliśmy w konkursie Fundacji PZU  „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU” edycja 2022.

Nasz zwycięski projekt pt. „Neuronek” jest finansowany ze środków Fundacji PZU i kierowany do 10 osób w wieku do 18 r. ż. z obszarów wiejskich i małych miast na terenie Śląska z różnego rodzaju deficytami rozwoju układu nerwowego oraz ich opiekunów.

Celem projektu jest zapewnienie regularnego mechanizmu opieki i wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z różnego rodzaju deficytami rozwoju układu nerwowego, by wpłynąć na poprawę ich funkcjonowania, zwiększyć ich sprawność i samodzielność.

Zaplanowaliśmy nowatorskie działania neurorehabilitacyjne: terapię neurotaktylną, stymulację neurologiczną oraz rehabilitację – terapię neurorozwojową chorych z deficytami układu nerwowego.

Projekt Neuronek” realizowany będzie w okresie od 01.08.2022r. do 31.01.2023r.

W tym czasie 10 zakwalifikowanych do projektu uczestników będzie mogło bezpłatnie korzystać z pakietu regularnych spotkań ze specjalistami.

Jesteśmy przekonani, że nasz projekt „Neuronek” zostanie przyjęty z entuzjazmem, a jego realizacja przyniesie zamierzone rezultaty.

Wszelkich informacji koordynacyjnych o projekcie i prowadzonej rekrutacji udzielać będzie p. Jolanta Wala, Prezes Zarządu Fundacji.

Telefon kontaktowy: 573 340 034

Pozdrawiamy

Przedstawiciele i Wolontariusze Fundacji Niemożliwe – możliwym