Komu pomagamy Pomagamy, by niemożliwe stało się możliwym!

Fundacja Niemożliwe – możliwym otacza pomocą osoby chore i niepełnosprawne.

Udzielamy wsparcia dzieciom od urodzenia, młodzieży i osobom dorosłym w walce o zdrowie i sprawność ruchową oraz intelektualną.

Fundacja Niemożliwe – możliwym świadczy pomoc przede wszystkim w obszarzach:

  • Ochrony i promocji zdrowia:
    W tym wspieramy, pokrywamy koszty m.in. w diagnostyce, leczeniu oraz rehabilitacji, pobycie na turnusie rehabilitacyjnym bądź wypoczynku w połączeniu z szeroko pojętą rehabilitacją, terapii wspomagających rehabilitację, zakupu sprzętu, urządzeń cyfrowych, medycznych i rehabilitacyjnych, remontów, modernizacji i inwestycji oraz zakup wszelkich środków umożliwiających funkcjonowanie placówek prowadzących szeroką rehabilitację, a także do użytku domowego i inne.
  • Nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
    W tym wspieramy, pokrywamy koszty m.in. z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapeutycznej, edukacyjnej, zakupu sprzętu, urządzeń cyfrowych, medycznych, remontów, modernizacji i inwestycji oraz zakupu wszelkich środków umożliwiających funkcjonowanie placówek prowadzących pomoc psychologiczną i pedagogiczną, a także do użytku domowego i inne.