Misja i cele Sukces – myśl i ruch

Myśl… i ruch…
czyli o Fundacji Niemożliwe – możliwym

Fundacja Niemożliwe – możliwym powstała z wewnętrznego splotu pozytywnej energii ludzi z pasją i wrażliwością na drugiego człowieka, za którą poszła najpierw myśl o pomocy drugiemu, a następnie ruch – czyli konkretne działanie skierowane na pomoc drugiemu.

Stąd też nazwa Fundacji: Niemożliwe – możliwym.

Naszym głównym celem jest pomaganie, by właśnie to, co wydaje się niemożliwe poprzez działanie stało się możliwym. Chcemy dawać nadzieję, że można.

Fundacja Niemożliwe – możliwym istnieje po to, by zapewnić każdej potrzebującej tego osobie – i małemu dziecku, i młodzieży, i osobie dorosłej – holistycznej, czyli szerokiej i wszechstronnej pomocy oraz wsparcia. Nasze oczy skierowane są przede wszystkim na dzieci i osoby dorosłe: chore i niepełnosprawne, a także dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi o zróżnicowanym podłożu.

Pomagamy wszystkim tym, którzy ze względu na różne ograniczenia – czy to zdrowotne, czy społeczno-ekonomiczne, czy inne nie są w stanie samodzielnie pokonać trudności, z jakimi się borykają. Pomagamy wszystkim tym, którzy mają utrudniony dostęp do skutecznej i systematycznej rehabilitacji, terapii czy edukacji.

Naszą misją jest niesienie pomocy dzieciom, osobom dorosłym i ich rodzinom, wspólne szukanie rozwiązań, które poprawią jakość ich życia, ich sprawność i funkcjonowanie w społeczeństwie.