Sprawozdania Sukces – myśl i ruch

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 01.01.2021 – 31.12.2021

Sprawozdanie 2021

bilans i rzis 2021

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 01.01.2020 – 31.12.2020

Sprawozdanie 2020

bilans i rzis 2020

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 01.01.2019 – 31.12.2019

Sprawozdanie 2019

bilans i rzis 2019

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 01.01.2018 – 31.12.2018

Sprawozdanie 2018

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 01.01.2017 – 31.12.2017

Sprawozdanie 2017

RZiS 2017

Bilans 2017

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 24.12.2015 – 31.12.2016

Sprawozdanie 2016