ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „NEURONEK”

Trwa rekrutacja związana z bezpłatnym uczestnictwem w projekcie „Neuronek”.

Projekt kierowany jest do 10 osób w wieku do 18 r. ż. z obszarów wiejskich i małych miast na terenie Śląska z różnego rodzaju deficytami rozwoju układu nerwowego oraz ich opiekunów.

W ramach projektu 10 zakwalifikowanych uczestników będzie mogło bezpłatnie skorzystać z nowatorskich działań neurorehabilitacyjnych: terapii neurotaktylnej, stymulacji neurologicznej oraz rehabilitacji – terapii neurorozwojowej chorych z deficytami układu nerwowego.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r.

Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest Fundacja Wspierania Profilaktyki, Rehabilitacji i Oświaty Niemożliwe-możliwym, która aktywnie wspiera osoby potrzebujące i osoby niepełnosprawne.

Projekt finansowany jest ze środków Fundacją PZU w ramach konkursu „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU” edycja 2022.

Wszelkich informacji o projekcie i prowadzonej rekrutacji udziela p.  Jolanta Wala – koordynator projektu.

Telefon kontaktowy: 573 340034.