Zapraszamy do składania ofert w/s projektu „Działamy razem – by niemożliwe stało się możliwym!”

Fundacja Niemożliwe-możliwym zaprasza do składania ofert na realizację zadań zaplanowanych w projekcie Działamy razem – by niemożliwe stało się możliwym!”, w konkursie finansowanym ze środków Fundacji PZU.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu terapii w zakresie:

  • rehabilitacji
  • mikropolaryzacji mózgu.

Odbiorcami projektu jest grupa 10 osób  do 18 r.ż., borykających się z problemami wynikającymi z niepełnosprawności ruchowej.

Termin wykonania zamówienia: 02.09.2019 – 30.03.2020 r.

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres fundacja@niemozliwemozliwym.pl  lub poczty tradycyjnej na adres: Fundacja Niemożliwe-możliwym, 43-211 Piasek, ul. Mickiewicza 20, do dnia 01.09.2019 r.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się z oferentem.

Dodatkowych informacji udziela Anna Czajka, koordynator projektu oraz Jolanta Wala, Prezes Zarządu Fundacji.

Telefon kontaktowy: 573 340 034